Umíte dětem říct NE?

Umíte dětem říct NE?

Naléhavé požadavky, prosby, smutné oči, pláč či řev. Nekonečné vysvětlování, vyčerpávající snaha odvést pozornost jinam a opakovaný údiv nad tím, jak rychle se jednou zamítnutý požadavek objeví znovu. Že je vám to povědomé? Vítejte ve světě dítěte, které objevuje vlastní já a sílu vlastní vůle. Návod na to, jak v tomto období obstát, zní jednoduše – vydržet a trvat na tom, že NE znamená NE. Dokážete to?

V různých formách a s různou intenzitou se s podobnými projevy setkávají všichni, kdo o dítě pečují, lhostejno, zda se jedná o dvouleté batole nebo dítě předškolní. Počínaje prvním obdobím vzdoru se může rodičům zdát, že se jejich dítě proměnilo z hodného andílka v nesnesitelnou bytost budící rozruch v obchodě, všeobecné pohoršení na ulici nebo soucitné pohledy rodičů dětí o něco starších. Každodenní boje při rutinních činnostech, jako je stolování, oblékání nebo hygiena, jsou často ubíjející. Rodič jako hlavní vychovatel v takovou chvíli mnohdy znejistí a má přirozenou tendenci ustupovat.

Odborníci se shodují na tom, že období vzdoru má svá specifika, přirovnatelná k období puberty. Stejně jako v pubertě je i nyní osobnost dítěte nevyrovnaná, labilní, a jeho reakce jsou toho důsledkem. Dítě ještě není dostatečně zralé, aby frustraci zpracovalo jiným způsobem, a proto reaguje impulsivně, vzdorovitě, jako sopka naplněná emocemi.

Impulsem vedoucím k tomuto chování je pravděpodobně nějaký zákaz, zamítnutí určitého přání nebo naopak požadavek vyřčený autoritou. Vzdorovitému chování lze do jisté míry předejít tím, že uzpůsobíme své chování k dítěti (nebudeme ho vytrhovat ze hry; nedopustíme, abychom často dělali věci ve spěchu, a na dítě neměli dostatek času). Beztak se však vzdorovitým projevům beze zbytku nevyhneme.

U starších dětí, které tento vývojový úkol zvládly, se projevy prosazování vlastní vůle liší obsahem i formou. Dítě předškolního věku může v reakci na zamítnutí svého požadavku smlouvat, zpochybňovat nebo dokonce citově vydírat. I zde je z hlediska výchovy nejlepším přístupem zachovat chladnou hlavu, důsledný postoj a trvat na tom, že jednou vyřčené NE znamená NE.

Pokud vaše dítě právě prochází tímto obdobím, možná si říkáte: „Hezké, ale jak to zvládnout?“ Péče o malé dítě je činnost nesmírně náročná, mnohdy vyčerpávající a nezřídka bývá zdrojem rozporuplných pocitů zmaru, lítosti nebo dokonce selhání. Za takových okolností není snadné zachovat chladnou hlavu a nakonec nepovolit.

Klíčem k tomu, jak se s danou situací vyrovnat, může být následující sedmero:

 

  1. Připravte se – pokud tímto obdobím vaše dítě ještě neprošlo, připravte se na to, že tato doba jednou nastane, a počítejte s tím.

  2. Buďte shovívaví – říkejte si, že ani vy jste kdysi nebyli jiní, ačkoli si to nepamatujete; jedná se o přirozenou vývojovou fázi.

  3. Buďte trpěliví – má-li dítě záchvat umíněnosti, počkejte, až odezní, trvejte v klidu na svém.

  4. Nepřipisujte dítěti zlý úmysl, ani nehledejte souvislost mezi tímto chováním a charakterem dítěte.

  5. V duchu si opakujte, že tato naléhavá přání nebo umanutost jednou skončí.

  6. Nikdy netrestejte v afektu.

  7. Budujte svoji autoritu – jestliže se jednou rozhodnete dítěti něco zakázat nebo nepovolit, vytrvejte.

 

Vaše NE je nesmírně důležité, teprve poznáním srozumitelných, zřetelných a spravedlivých hranic může člověk poznat autonomii a svobodu. Navíc dítě potřebuje vedle sebe silného rodiče, aby získalo pocit jistoty.

Co vám může toto náročné období usnadnit? Snažte se nalézt, udržet a plně využívat čas a prostor jen pro sebe, aby se snížilo vaše psychické napětí. Rozdělte si s partnerem spravedlivěji role, které ve výchově zaujímáte – předejdete tím tomu, že jeden bude převážně vychovávat a druhý si bude s dítětem převážně hrát. A v neposlední řadě se domluvte na jednotné výchově a stanovte si pravidla, na jejichž dodržení budete za každých okolností trvat. Prospějete tím nejen sobě, ale hlavně svému dítěti.

Autor článku: Irena Poláková

------------------------

Použitá literatura:

KAST-ZAHN, A. Výchova v období vzdoru. 1. Vyd. Brno : CPress, 2012. ISBN 978-80-264-0084-4.

MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte : normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa : základní duševní potřeby dítěte : dítě a lidský svět. Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0870-1.

MORRISH, R. G.12 klíčů k důsledné výchově.Vyd. 2. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-557-8

ROGGE, J.-U. Rodiče určují hranice. Vyd. 2. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-806-7.