Sportujeme odmalička

Sportujeme odmalička

Plamínek lásky ke sportu
Pokud chceme své děti nasměrovat k celoživotní touze po pohybu a sportu a zároveň se vyhnout tomu, aby z nich vyrostly kuličky, pak je dobré je od raného dětství zapojovat do pohybových aktivit a sportů, které jsou ve vašem městě nebo obci dostupné. Když se vám podaří zapálit plamínek lásky k nějakému sportu nebo pohybové aktivitě, pak jste na dobré cestě.

Jak poznám, že je mé dítě pohybově nadané?
Jak poznat, jestli je mé dítě pohybově nadané? Děti projevují pohybové nadání už od svého útlého dětství. Někteří z nich nechtějí vylézt z vody, a tak je dobré tyto malé vodníčky přihlásit do kroužku plavání. Pokud třeba při hře pozorujeme, že se děti projevují jako kontaktní a snaží se při ní vyniknout, pak je to dobré vodítko k tomu, abychom je v jejich zájmu podporovali. 

Nejlíp zná své dítě rodič
Když je ale naopak někdo bázlivý a hraje si raději sám, pak nebude zrovna moudré, když jej zapíšeme do kolektivního sportu, jakým je například hokej. Rodič je ten, kdo své dítě zná nejlíp a může mu být pomocný při výběru takového sportu nebo pohybové aktivity, která bude jeho dcerku nebo syna bavit.
Do nástupu do školy je vhodné si nechat děti přirozeně hrát a netlačit je do organizované aktivity. Dostatečnou pohybovou aktivitou je pro tak staré děti jízda na kole, plavání, fotbal nebo skotačení s kamarády venku. 

Dva až tři roky
Mezi nejvhodnější pohybové aktivity považujeme chůzi a běhání, jízdu na kole či odrážedle, houpání na houpačce, lezení na průlezkách a vodní hry.

Od tří do šesti let
Pohybové schopnosti dětí se rychle zlepšují, ale i tak se nevydrží soustředit dostatečně dlouho, aby zvládli náročnější sporty, proto jsou pro ně vhodné tanečky, skákání přes švihadlo a na trampolíně, házení a chytání míče, jízda na tříkolce a běh.