Rodičovský příspěvek 2013

Rodičovský příspěvek 2013

Za rodičovský příspěvek je považována taková sociální dávka, která by měla sloužit hlavně k pokrytí výdajů na dítě. Tento příspěvek je vyplácen na každé dítě, od doby jeho narození, až do čtyř let jeho věku. Déle to již není možné. Na jeho vyplacení má nárok každý rodič, ať už otec nebo matka, ale nikoliv oba zároveň. Ačkoliv se jeho výše i podmínky získání pravidelně mění, přinášíme vám informace, které jsou platné pro rok 2013.

Maximální výše této sociální dávky, tedy rodičovského příspěvku činí rovných 220 000. Pokud se radujete, že tuto částku obdržíte najednou, rozhodně tomu tak není. Jsou zákonem určené podmínky, v jakých intervalech lze peníze vyplácet, a v jaké výši. Existují v podstatě dvě hlavní varianty, a to dvouletá a čtyřletá. Během tohoto období je tento příspěvek kompletně vyčerpán a dále již rodič nemá nárok na žádné peníze. Tedy z tohoto sociálního programu.

Samozřejmě i samotná výše částky má svá specifika a tak mnoho rodin může dostat mnohem méně. Vše závisí na předchozím výdělku, jelikož tento příspěvek může dosáhnout pouze hodnoty jeho 70%. Více není možné od státu získat. Čím menší je tedy výdělek, respektive vyměřovací základ, tím nižší bude i vyplácená částka. Na druhou stranu lze stát pochválit za to, že při výměru zohledňuje ten vyšší příjem obou rodičů. Pokud tedy jeden vydělává 10 a druhý 20 tisíc, je výpočet realizován právě z dvacetitisícového příjmu. Nezávisí přitom na tom, zda se jedná o příjem otce nebo matky.

Pokud se tato dávka týká i vás, rozhodně je nutné zmínit, že na ni nemáte nárok automaticky. Je totiž nezbytně nutné si o ní zažádat, a to pomocí příslušného formuláře. Ten po změně celkového systému najdete na Úřadu práce, nebo na jeho nejbližším kontaktním pracovišti, pod které spadá oblast vašeho bydliště. Tam také získáte další informace.