Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitý příspěvek v mateřství  - jedná se o dávku nahrazující příjem, jež je vyplácen v souvislosti s těhotenství, mateřstvím a péčí o novorozence. Je vyplácena od prvního dne nástupu na mateřskou. Což bývá 6 až 8 týdnů před očekávaným porodem. Přesnější datum nástupu si určuje každá žena sama, avšak nejpozději 6 týdnů před porodem,(Pokud bude nástup později, dochází pak ke krácení dávky) V případě, že si žena neplatí nemocenské pojištění nevzniká jí pak nárok na mateřskou. Avšak sociální systém je konstruován tak, že pokud nemá žena nárok na mateřskou, tak získává ihned po narození dítěte rodičovský příspěvek, jehož částka je nižší než mateřská.

 Nárok na mateřskou

K tomu, aby vznikl ženě nárok na mateřskou je nutné splnit podmínky stanovené zákonem. Podmínky jsou různé pro ženy, které jsou OSVČ, zaměstnané a nezaměstnané,

OSVČ 

K tomu, aby žena, která podniká měla v budoucnu nárok na mateřskou musí být dobrovolným plátcem nemocenského pojištění alespoň 180 dnů v období jednoho roku před porodem. Výše mateřské je pak závislá na měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění. Podnikající žena se musí účastnit na dobrovolném nemocenském pojištění v posledních dvou letech před dnem nástupu na mateřskou alespoň po dobu 270 kalendářních dnů.

Zaměstnankyně 

bude brát mateřskou, pokud v den nástupu na mateřskou je účastna na nemocenském pojištění. Dohoda o provedení práce nesplňuje tuto podmínku. Dále musí být účastný na pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před samotným nástupem na mateřskou dovolenou  (nezapočítává se doba v evidenci na ÚP). 

Nezaměstnaná

pokud je žena zaevidována na ÚP, nemá tudíž nárok na mateřskou, jelikož nebyla účastna na nemocenském pojištění. V tomto případě bude pobírat pouze rodičovský příspěvek. Výjimka může nastat tehdy, kdy žena spadá do tzv. ochranné lhůty. (viz níže) Rodičovský příspěvek také pobírají i studentky, jelikož doba studia se již nezapočítává jako účast na nemocenském pojištění.

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta má za úkol zajistit, aby ženy nezůstaly bez prostředků v době těhotenství, kdy jedno jejich zaměstnání již skončilo a do nového ještě nenastoupily. Pro vznik nároku na mateřskou činí tolik kalendářních dnů, kolik činilo jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Podpůrčí doba

Podpůrčí doba (doba, kdy je dávka poskytována) začíná nástupem na mateřskou dovolenou. Podpůrčí doba je 28 týdnů, u ženy, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů.

 

Připravujeme kalkulačku pro výpočet mateřské

 

 

Zdroj: Finance.cz