Jak zapsat díte do mateřeské školky

Jak zapsat díte do mateřeské školky

Zápis, tiskopisy

První věc, která je nezbytná je zapsat dítě do vybrané školky, k tomu je potřebné vyplnit tiskopis, která je potřebné si obstarat přímo od školky, k tomuto vyplněnému tiskopisu je nitné ještě dodat zdravotní potvrzení o stavu dítěte. Toto potvrzení si musí každý rodič nebo zákonný zástupce dítěte vyžádat u dětského lékaře, kde je dítě nahlášeno. Toto potvrzení je zpoplatněno dle ceníku jednotlivého lékaře.

Podat přihlášku lze přímo osobně u ředitelky (nebo jiným klasickým způsobem) a to v datu, které bude zveřejněno na budově či internetových stránkách školky. Termín musí být zveřejněn nejpozději do 15.února. Samozřejmě, že některé školky se velmi rychle plní a pro výběr kvalitní školky je nutné začít se zajímat s dostatečným předstihem.

Poplatky

Jednotlivé školky mohou mít různou výši poplatků v závislosti na zřizovateli. V městské či obecní školce Vás péče o dítě budou stát okolo 1000 Kč včetně stravy. Jiných čísel budete dosahovat, pokud dítě přihlásíte do soukromé školky, výše poplatků zde se pohybuje od cca 5000 Kč do 40000 i více, záleží na regionu a typů soukromé školky.

Při výběru školy je také dobré se zaměřit na různé aktivity, které školky nabízejí. Mohou to být sportovní, výtvarné, taneční a hudební aktivity ale také výuka cizích jazyků. Některé školy mají také ve svém programu zařazeny další zájmové aktivity, je dobré se informovat, zda i ony jsou již zahrnuty v ceně nebo je nutné zaplatit další poplatek.

Na co dávat pozor?

Na co si nejvíce dávat pozor při výběru školy je kromě samotného zázemí školy také její personál. Je nutné si všímat nejen toho, jak se pracovníci chovají k vám jako k rodičům, ale zejména toho jak se chovají k vašim dětem. Dávejte velký důraz na jednání nejen vyučujících ale i ředitele školky.

Kdy přihlásit dítě do mateřské školy?

Běžně se děti přihlašují do školky v březnu před začátkem školního roku. Přihlášku je možné samozřejmě možné podat výrazně dříve. T ose vyplatí v případě, že chcete díže přihlásit do školky, o které víte, že je o ni zvýšený zájem. Jelikož pokud je více podaných přihlášek než je možné přijmout, ředitel školy přednostně vybírá děti, které měly například odloženou školní docházku. Avšak každá mateřská škola může mít své vlastní podmínky pro přijetí.

Zařazení / přeřazení do speciální mateřské školy

V případě, že dítě v návaznosti na jeho postižení není možné vychovávat dohromady s ostatními zdravými dětmi je zařazeno do speciální mateřské školy, o jehož přijetí rozhoduje ředitel školy toho zařízení, do kterého bude dítě zařazeno. Na tomto rozhodnutí se také podílejí rodiče, pediatrický lékař, speciální pedagog a psychiatr.