Jak vybrat vhodnou mateřskou školu

Jak vybrat vhodnou mateřskou školu

Kvalitní školka je velmi podstatná pro další rozvoj vašeho dítěte a proto byste jejímu výběru měli věnovat velkou pozornost.

Zde je několik faktorů, na které byste se při výběru školy měli zaměřit:

Rozhovor s ředitelem/kou

Prvním dobrým znamením je to, že si ředitel školky udělá čas na osobní schůzku. Poté bychom měla žádat představení se s třídní učitelkou, která s vaším dítětem bude trávit nejvíce času. Je jasné, že za tak krátkou chvilku si nemůžete udělat ucelenou představu avšak je podstatné aby vám pracovníci školky byli sympatičtí a měli by mít vaši důvěru.

Aktivity školy

Mnoho mateřských škol jak soukromých tak i státních v dnešní době nabízí různé doplňkové aktivity. Například: rozšířenou výuku jazyků, hudební, taneční, výtvarné či sportovní kroužky.

Stanovení pravidel

Mezi základní pravidla mateřských školek, které mají stanoveny patří například příjezd do školky, který je obvykle stanoven na 8:00, přičemž většina školek má otevřeno do 17:00. Avšak v mnohých školkách lze tyto věci po dohodě upravit. V rámci stravování jsou brány v potaz i alergie na potraviny, které je nutné uvést v přihlášce. Jídelníček bývá vyvěšen přímo ve školce, nebo v některých případech na webových stránkách školky. To stejné platí i pro rozvrh denních činností dětí. V případě státních školek je nutné do potřebných výdajů zahrnout také poplatky například na zubní kartáček, toaletní potřeby, a dále.

Soukromá či státní?

Mnoho rodičů bere soukromé školy jako absolutní záruku kvality, kde jejich dítěti bude poskytnuta kvalitnější a individuální péče. Avšak tomuto také odpovídá i cena soukromých školek. Proto je vždy nutné se na školky dívat z komplexního hlediska.

Reference

V této oblasti jsou reference školek velmi podstatné, není nic lepšího než když někdo z vašich přátel či rodiny má osobní zkušenost se školkou, do které chcete přihlásit vaše dítě.