Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku